Skrifter – Københavns Universitet

Jura > Om KU-design > Skrifter

Skrifter og tekstopsætning

Der anvendes flere forskellige typografier afhængigt af formål og fremstillingsmåde:

Tekstopsætning

Tekster, herunder overskrifter og titler, venstrestilles som hovedregel. Brødtekst opsættes med løs bagkant.

Store og små bogstaver
Titler på publikationsforsider skrives med store og små bogstaver og som udgangspunkt med Frutiger Roman.

Typografier

Word
Arial og Times New Roman

Web
Open Sans 

  • Brødtekst = 12px (1em) Open Sans Regular (400)

  • H1 = 2em Open Sans Regular (400)

  • H2 = 1.7em  Open Sans Regular (400)

  • H3= 1.2em  Open Sans Semi Bold (600)

E-mail
Verdana Regular, Verdana Bold

PowerPoint
Microsoft New Tai Lue Regular, Microsoft New Tai Lue Bold

Videnskabelige postere (PowerPoint)
Times New Roman (navnetræk) og Arial (indhold)

Tryksager (fx InDesign og Illustrator)

Adobe Garamond Pro og Frutiger: Skrifterne understøtter målsætningen om på samme tid at referere til Københavns Universitets historiske rødder og markere det som et moderne universitet. Adobe Garamond Pro er baseret på skrifter fra midten af 1500-tallet, og Frutiger er tegnet i 1976.

Der findes typografistandarder, der tilgodeser forskellige behov. Adobe Garamond Pro anvendes i navnetræk og hvor der er behov for et mere klassisk udtryk. Frutiger anvendes, hvor behovet er et mere nutidigt udtryk.

Til visse emner produceret på pc internt på universitetet, er der udviklet skabeloner hvori der anvendes standardskrifter. Det gælder fx i skabeloner til breve og andre dokumenter samt på omslag til pjecer og rapporter. Her erstattes Adobe Garamond Pro med Times New Roman, og Frutiger ertattes med med Arial.

Navnetræk
Adobe Garamond Pro kapitæler (small caps), spatiering 130/1000 em 

Forsidetitler
Frutiger Light

Overskrifter
Frutiger Light

Manchetter
Frutiger Light

Brødtekst
Klassisk udtryk: Adobe Garamond Pro Regular

Nutidigt udtryk: Frutiger Light
Brødtekst opsættes med løs bagkant.

Mellemrubrikker
Frutiger Roman, spatiering 50/1000 em

Frutiger Bold, spatiering 40/1000 em

Mindre overskrifter
Adobe Garamond Pro Semibold
Frutiger Roman
Frutiger Bold

Fremhævelser
Adobe Garamond Pro Italic
Adobe Garamond Pro Semibold Italic
Frutiger Light Italic
Frutiger Roman Italic, spatiering 50/1000 em
Frutiger Bold Italic, spatiering 40/1000 em

Billedtekster
Frutiger Light

Tabeltekster
Frutiger Light, spatiering 40/1000 em

Tabeloverskrifter
Frutiger Bold, spatiering 40/1000 em