Fakultetslogo – Københavns Universitet

Humaniora > Om KU-design > Logo og farve > Fakultetslogo

Fakultetslogo

Fakultetslogoet består af følgende elementer:

Seglet og de to nederste logocirkler (tilsammen kaldet bomærket), logostregen og navnetrækket.

Disse fem elementer må ikke optræde uafhængigt af hinanden.

Seglet i bomærket for Det Humanistiske Fakultet indeholder et menneske og en bog, der begge stammer fra det gamle filosofiske fakultetssegl. I bogens ses det fønikiske skrifttegn Alef, - en forhistorisk version af nutidens A, som repræsenterer det sproglige og det kulturhistoriske - samt en lyre som symbol på humanioras kreative og musiske side.

Linjen hjælper med at forankre bomærket og optræder så vidt muligt som en horisontal linje, der spænder over hele bredden. Se flere oplysninger om forankring af logoet under Logoplacering

Bomærkets bestanddele er én enhed, og deres indbyrdes forhold er uforanderligt. Dette gælder også for logoet som helhed. Til bomærket og linjen anvendes fakultetsfarve.

Til navnetrækket anvendes skriften Adobe Garamond Pro i professionelt trykte publikationer. Se mere under Navnetræk.

Til visse emner produceret på pc internt på universitetet, er der udviklet skabeloner, hvori der anvendes standardskrifter. Det gælder fx i skabeloner til breve og andre dokumenter samt på omslag til pjecer og rapporter. Her erstattes navnetrækket skriften Adobe Garamond Pro med Times New Roman. Se under Skrifter.