KU-logofamilien – Københavns Universitet

Jura > Om KU-design > En fælles identitet > KU-logofamilien

KU-logofamilien

Designprogrammet omfatter et bomærke med tilhørende farve og segl for hvert fakultet med tilhørende enheder samt et bomærke for overordnede og fælles formål, som også anvendes af rektorat og fællesadministration.

I bomærket indgår et segl i den øverste, største cirkel. Bomærket udgør sammen med navnetræk og identitetselement (vandret streg eller logogrid) det samlede logo.

KU-logoerne

Københavns Universitet
Det Humanistiske Fakultet
Det Juridiske Fakultet
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Det Teologiske Fakultet