Fakultetslogo – Københavns Universitet

Jura > Om KU-design > Logo og farve > Fakultetslogo

Fakultetslogo

Fakultetslogoet består af følgende elementer:

Seglet og de to nederste logocirkler (tilsammen kaldet bomærket), logostregen og navnetrækket.

Institutter anvender fakultetslogoet med institutnavn i navnetrækket i stedet for fakultetsnavnet.

Disse fem elementer må ikke optræde uafhængigt af hinanden.

Seglet i bomærket for Det Juridiske Fakultet indeholder en lindorm som symbol på kampen mod det onde. Desuden ses et scepter og et sværd over kors som symbol på henholdsvis statsmagten og retfærdigheden.

Linjen hjælper med at forankre bomærket og optræder så vidt muligt som en horisontal linje, der spænder over hele bredden. Se flere oplysninger om forankring af logoet under Logoplacering

Bomærkets bestanddele er én enhed, og deres indbyrdes forhold er uforanderligt. Dette gælder også for logoet som helhed. Til bomærket og linjen anvendes fakultetsfarve.

Til navnetrækket anvendes skriften Adobe Garamond Pro i professionelt trykte publikationer. Se mere under Navnetræk.

Til visse emner produceret på pc internt på universitetet, er der udviklet skabeloner, hvori der anvendes standardskrifter. Det gælder fx i skabeloner til breve og andre dokumenter samt på omslag til pjecer og rapporter. Her erstattes i navnetrækket skriften Adobe Garamond Pro med Times New Roman. Se under Skrifter.