Baggrund – Københavns Universitet

Baggrund

Universitetet har ikke tidligere haft et gennemarbejdet designprogram. I 1990 udarbejdede grafikeren Karin Mølck en brevpapirserie for rektorat og fællesadministration. Heri indgik et redesign af det oprindelige segl, hvis udformning stammer fra 1537. Samtidig indførtes et navnetræk for universitetet - en lilla bjælke med universitetets navn. Disse designelementer blev dog ikke benyttet konsekvent, og konceptet blev aldrig udbredt til hele universitet.

1999

 • Som konsekvens af at fakulteter og institutter og øvrige enheder benytter egne logoer og designlinjer og dermed slører billedet af det samlede universitet i omverdenen, beslutter universitetets ledelse i december, at der skal udarbejdes et fælles designprogram for Københavns Universitet.

2000

 • Tre professionelle designvirksomheder udvælges efter en prækvalifikation i foråret til at deltage i en konkurrence om udformningen designprogrammet.
 • 31. juli udskrives konkurrencen med afleveringsfrist 23. oktober 2000.
 • Ved en prisoverrækkelse 15. november kåres vinderen, designvirksomheden Kontrapunkt.

2001

 • I foråret besluttes det at udvikle et nyt skilteprogram. Som det første sted tages de nye skilte i sommeren 2002 i brug ved Det Humanistiske Fakultets nybyggeri i Ørestaden på Amager. Det besluttes at skilteprogrammet skal implementeres ved større renoveringer og nybyggeri på universitetet fremover.
 • 6. juli godkendes universitetets segl endeligt af Rigsarkivet.
 • Fra begyndelsen får Det Juridiske og Det Teologiske Fakultet deres egne segl i bogmærket, mens de øvrige til at begynde med benytter KU-seglet med kongen, blot med deres egne fakultetsfarver.
 • Universitetsavisen kommer i nyt design. I løbet af efteråret kommer det ny design på universitetets hjemmeside.
 • Nye dekankapper indvies ved årsfesten 15. november.

2002

 • Det nye brevpapir i fællesadministrationen og på fakulteterne indføres i marts.

2003

 • Udbredelsen af det nye design fortsætter, og det tages i brug på stadig flere institutter mv.
 • I oktober lanceres designmanualen på internettet.

2007

 • 1. januar fusionerer Danmarks Farmaceutiske Universitet og Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole (KVL) med Københavns Universitet og bliver til henholdsvis Det Farmaceutiske Fakultet og Det Biovidenskabelige Fakultet og får hver et fakultetslogo.

2009

 • En ny designguide afløser den første designmanual fra 2003. Den nye designguide er mere brugervenlig, tydeligere opdelt i sektioner for henholdsvis almindelige brugere og professionelle grafikere samt opbygget som ni parallelle designguider - en for hvert fakultet og en for universitetets fælles og overordnede aktiviteter.

2012

 • 1. januar fusionerer Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet med Det Farmaceutiske Fakultet og den veterinærvidenskabelige del af Det Biovidenskabelige Fakultet. Fakultetet fortsætter under navnet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

  Samtidig fusionerer de resterende to tredjedele af Det Biovidenskabelige Fakultet med Det Naturvidenskabelige Fakultet og bliver til Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, som det besluttes at udarbejde et nyt fakultetslogo til. Fakultetet benytter midlertidigt det røde KU-kongelogo, indtil det nye fakultetslogo er vedtaget.

  Dermed udgår de hidtidige logoer for Det Biovidenskabelige, Det Farmaceutiske og Det Naturvidenskabelige Fakultet.