De historiske segl – Københavns Universitet

KU > Om KU-design > En fælles identitet > De historiske segl

De historiske segl

1479-1536
Københavns Universitets ældste segl kendes kun fra et brev af den 8. juni 1531. Det viser Sankt Peter med nøgle og bog under en gotisk baldakin. Omskriften lyder: Sigillum universitatis studii haffnensis.
1537-1820
Universitetets segl som det kom til at se ud efter reformationen. Her efter et aftryk på et dokument fra 1565. Det allegoriske element er selve majestæten Christian 3. med scepter og æble siddende i halvfigur over et kronet våbenskjold med det danske rigsvåben i højre halvdel (ved kongens højre hånd) og det norske i venstre. Omskriften lyder: Sigillum Universitatis Hafniensis A Christiano III Rege Restauravit (Oversat: Segl for Københavns Universitet, genindviet af Kong Christian 3). Desuden bærer seglet årstallet 1537, som markerer genindvielsen af universitetet efter reformationen.
Cirka 1650
Motiverne fra universitetets segl blev også anvendt mere frit til dekorative formål. Her som dekoration på den protokol, der ca. 1650 blev anskaffet til at optegne gaver til universitetsbiblioteket.


1700- og 1800-tallet var en heraldisk forfaldstid hvilket også ses i brugen af universitetets våben. Her i to udgaver fra henholdsvis 1770 og


1836
I denne udgave er den norske løve forsvundet som en konsekvens af tabet af Norge i 1814, men motivet er i øvrigt uændret.


1820 - cirka 1894
Den officielle udgave af universitetets segl efter 1820. Det gik stort set af brug før 1900 undtagen på bagsiden af almanakken, hvor det blev anvendt helt op i 1980erne.1894-1990
Den fornyede heraldiske interesse i slutningen af forrige århundrede førte til, at universitetet udarbejdede denne udgave af det gamle segl fra 1537. Ved samme lejlighed udarbejdedes et rektorsegl med samme motiv.


1990-2001
Universitetetsseglet rentegnet og forenklet af tegneren Karin Mølck.


Fakultetsseglene 1537-2001

1537 (1807)
De segl, fakulteterne fik i 1537, har haft den spidsovale form, der normalt blev benyttet af gejstlige institutioner i middelalderen, og som ellers gik af brug ved reformationen.

Seglstamperne fra 1537 gik tabt ved Københavns bombardement i 1807, men blev straks erstattet af nye, der ses her.

En sammenligning mellem det nye filosofiske fakultetssegl og et aftryk af det gamle fra 1594 viser, at man har søgt at holde sig til forbilledet. Kunstnerisk og håndværksmæssigt er resultatet ikke fremragende. Blandt andet er den vendiske lindorm i juristernes segl forvansket til det ukendelige og ligner nu mere en fugl.

Det Teologiske Fakultet, Det Juridiske Fakultet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (oprindelig Det Medicinske Fakultet), Det Humanistiske Fakultet (oprindelig Det Filosofiske Fakultet).

Cirka 1650
Af de segl, der i 1537 blev givet hvert fakultet, er kun bevaret et enkelt aftryk af Det Filosofiske Fakultets segl på et dokument fra 1594.

Ligesom universitetsvåbnet blev også fakulteternes våben brugt til dekorative formål. Her ses udgaverne fra den protokol, der ca. 1650 blev anskaffet til at optegne gaver til universitetsbiblioteket, alle med elementer fra samtidens store rigsvåben.
Det Teologiske Fakultet (cirka 1650)
En allegori med en bog (bibelen), en due (helligånden) og en krone (Gud). Endvidere en kongekrone og derunder et skjold med den norske løve.

Det Juridiske Fakultet (cirka 1650)
En allegori med scepter og sværd som symbol på henholdsvis statsmagten og retfærdigheden. Endvidere en kongekrone og derunder et skjold med den vendiske lindorm.

Det Medicinske Fakultet (cirka 1650)
En allegori med en buket lægeurter under en hånd, der peger ned fra himlen. Endvidere en kongekrone og derunder et skjold med den gotiske løve og 5 hjerter.

Det Filosofiske Fakultet (cirka 1650)
En allegori med en nøgen, liggende mandsfigur, der i sin ene hånd holder en bog (de humanistiske videnskaber) og i den anden en himmelglobus (naturvidenskaberne). Endvidere en kongekrone og derunder et skjold med Dannebrogskorset.

Begyndelsen af 1700-tallet
Pennetegninger af de fire fakultetsvåbener i et håndskrift af bogsamleren Niels Foss. Hovedindholdet er det samme som i ovenstående serie fra ca. 1650:

(fra venstre til højre: Det Teologiske Fakultet, Det Juridiske Fakultet, Det Medicinske Fakultet, Det Filosofiske Fakultet).

Udgåede fakultetssegl

1. januar 2012 fusionerede den veterinærvidenskabelige del af Det Biovidenskabelige Fakultet med Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, og den øvrige del fusionerede med Det Naturvidenskabelige Fakultet. Samtidig fusionerede Det Farmaceutiske Fakultet med Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Dermed udgik seglene herunder.

Det Biovidenskabelige Fakultet 2007-2011

Seglet indeholder en hest og nogle hvedeaks, som symboliserer henholdsvis det veterinære og det jordbrugs- og fødevarevidenskabelige område. Hestens udformning er baseret på Salys hest til rytterstatuen på Amalienborg Slotsplads. Hesten uden rytter findes i en miniatureudgave i det daværende fakultets hovedbygning. Seglet er tegnet af grafisk designer Pete Burke, blev taget i brug 1. januar 2007 og afviklet ved fusionen 1. januar 2012, hvor den veterinærvidenskabelige del af fakultet fusionerede med Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og den øvrige del fusionerede med Det Naturvidenskabelige Fakultet.

Det Farmaceutiske Fakultet 2007-2011

Seglet indeholder lægemiddel-videnskabens og apotekerfagets pendant til æskulapsstaven, nemlig caduceusstaven, som traditionelt er omsnoet af to slanger og har vinger foroven. Vingerne stammer fra den græske gud Hermes, som blev til Merkur i den romerske version, og som blandt flere gøremål havde købmænd og handel under sine vinger. I seglet for Det Farmaceutiske Fakultet er staven forsynet med tværribber, så de dermed illustrerer en dna-streng. Dette symboliserer den moderne lægemiddel-videnskab, som i høj grad bygger på genteknologi. Seglet er tegnet af grafisk designer Pete Burke, blev taget i brug 1. januar 2007 og afviklet ved fusionen 1. januar 2012 med Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Det Naturvidenskabelige Fakultet 2005-2011

Seglet indeholder en stiliseret gengivelse af grundstoffet hafnium, som blev opdaget på Københavns Universitet i 1923. Seglet er tegnet af grafisk designer Pete Burke, blev taget i brug 1. november 2005 og afviklet ved fusionen 1. januar 2012 med dele af Det Biovidenskabelige Fakultet.