De nuværende segl – Københavns Universitet

KU > Om KU-design > En fælles identitet > De nuværende segl

De nuværende segl

Universitetets segl

Seglet indeholder, i modsætning til fakultetsseglene, to årstal: 1479, hvor Københavns Universitet blev grundlagt under Christian 1., og 1537, hvor universitetet blev genindviet efter reformationen under Christian 3. Det er, som i det oprindelige segl fra 1537, Christian 3., der iført hermelinskåbe er afbildet i seglet over det danske rigsvåben med de tre løver og ni hjerter og med scepter i højre hånd og rigsæble i venstre. Seglet er tegnet af Kontrapunkt.

Det Humanistiske Fakultet

Seglet indeholder et menneske og en bog, som begge stammer fra det gamle filosofiske fakultets spidssegl. I bogens venstre side ses det fønikiske skrifttegn Alef, som er en forhistorisk version af nutidens A og som repræsenterer det sproglige og det kulturhistoriske. I højre side ses en lyre, som repræsenterer humanioras kreative og musiske side. Seglet er tegnet af grafisk designer Pete Burke, og blev taget i brug 17. august 2007.

Det Juridiske Fakultet

Seglet indeholder en lindorm som symbol på kampen mod det onde. Over lindormen ses scepter og sværd over kors, symboliserende henholdsvis statsmagten og retfærdigheden. Seglet er tegnet af Kontrapunkt.

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Seglet indeholder en stiliseret plante og et kredsløb, der tilsammen illustrerer fakultetets mange forskningsområder. Den kornlignende plante symboliserer overordnet set biologien, mens kredsløbet symboliserer fysikken og dermed blandt andet både kerne- og astrofysikken. Seglet er tegnet af grafisk designer Pete Burke, og blev taget i brug 27. november 2014.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Seglet indeholder en jordklode, som illustrerer det globale aspekt. I seglet indgår desuden en krans af otte markører, som indikerer dels kompasretningerne, dels inddelingen af klodens menneskelige og materielle ressourcer. Seglet er tegnet af grafisk designer Pete Burke, og blev taget i brug 1. august 2005.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Seglet indeholder det kendte lægesymbol æskulapstaven, der har rod i den græske mytologi. Seglet er tegnet af grafisk designer Pete Burke, og blev taget i brug 1. september 2004.

Det Teologiske Fakultet

Seglet indeholder en due med en krans af ti stjerner over. Duen symboliserer Helligånden, og stjernerne symboliserer de ti bud. Seglet er tegnet af Kontrapunkt.