A2-format – Københavns Universitet

KU > Skabeloner med logo > InDesign > A2-format

A2-plakat

Her finder du InDesign-skabeloner til opsætning af plakater i A2-format.

  • InDesign dokumentet er gemt i InDesign Markup Language (.idml)-format (kan åbnes i både InDesign CS5 og CS4).
  • KU- og fakultets-bomærker findes som separate InDesign-lag.
  • Opsætningen af fakultets- og institutnavnetræk (DK- og UK-versioner) findes som separate InDesign-lag. 
  • Skrifttypen "Adobe Garamond Pro" skal bruges til navnetræk-opsætningen.
  • Skrifttyperne "Frutiger" og "Adobe Garamond Pro" anbefales til overskrifter og brødtekst.