A0-format – Københavns Universitet

KU > Skabeloner med logo > InDesign > A0-format

A0-poster

Her finder du InDesign-skabeloner til opsætning af videnskabelige postere i A0-format.

  • Dokumenterne findes i InDesign Markup (.idml)-format.
  • KU- og fakultets-logoer findes på separate InDesign-sider.
  • Opsætningen af fakultets- og institutnavnetræk (DK- og UK-versioner) findes som separat InDesign-lag.
  • Skrifttypen "Adobe Garamond Pro" skal bruges til navnetræk-opsætningen.
  • Skrifttypen "Myriad Pro" i "Light"-, "Roman"- og "Bold"-varianter anbefales til overskrifterne og brødtekst.