Tryksager – Københavns Universitet

KU > Skabeloner med logo > Tryksager

Tryksager

Designguiden indeholder en lang række skabeloner, primært til Word, men også til InDesign (se menupunktet til venstre), som gør det muligt for dig at udarbejde diverse plakater og postere, annoncer og konferenceskilte samt publikationer som pjecer, foldere, flyere, rapporter og meget mere i universitetets design.

Her finder du også information om blandt andet visitkort, konvolutter og brevpapir, som du ikke selv udarbejder, men i stedet skal bestille hos de respektive leverandører.

Tryksager:

Interne og eksterne tryksager

Vi skelner imellem interne og eksterne tryksager. Interne tryksager henvender sig hovedsagelig til universitetets medarbejdere og nuværende studerende. De har typisk et forholdvis enkelt design og er baseret på wordskabeloner. Du finder dem via undermenuerne her i tryksagssektionen.

De eksterne tryksager retter sig hovedsagelig mod personer uden for universitetet, fx fakultets- og institutprofiler, konferencemateriale og oplysningsmateriale til potentielle studerende. Disse publikationer udarbejdes ved hjælp af professionelle grafikprogrammer.