En fælles identitet – Københavns Universitet

Natur- og Biovidenskab > Om KU-design > En fælles identitet

En fælles identitet

Den visuelle identitet for Københavns Universitet er, foruden seglet og navnetrækket, baseret på supplerende designelementer med udgangspunkt i såvel universitetets egenart og historie som dets strategi og vision.

Det primære formål med at lade den grafiske identitet bestå af mere end selve seglet er, at Københavns Universitet visuelt skal skille sig ud fra de mange universiteter, der verden over benytter et traditionelt, cirkulært segl.

For at sikre en entydig og genkendelig visuel identitet for Københavns Universitet tillader designprogrammet ikke brug af andre logoer end universitetslogoet og fakultetslogoerne. Dette gælder dog ikke visse centerlogoer fra før 30. september 2009 (se herunder). Al visuel kommunikation skal holdes inden for de retningslinjer, som designguiden udstikker.

KU-logo for alle fra 1.1.2020

LT besluttede 8. maj 2019, at alle enheder, herunder samtlige forskningscentre, forskergrupper, projekter og museer med videre skal benytte det røde KU-logo med virkning fra 1. januar 2020. Centrene må gerne bruge egne illustrationer, men ikke logoer af såkaldt 'emblematisk' eller logolignende karakter.

Centerlogoer

Ledelsesteamet (LT) besluttede 30. september 2009, at KU´s centre fra den dato ikke må udvikle nye emblematiske logoer, men gerne må anvende gennemgående fotos, slogans eller grafikelementer inden for designguidens muligheder.

Visse centre på KU, som er oprettet før 30. september 2009, kan, hvis dekanen for det relevante fakultet tillader det, videreføre brugen af et logo i en periode på websider. På websider må centerlogoer kun optræde i en særlig højreboks placeret øverst i højrespalten. De centerlogoer og logoer for forskergrupper og forskningsprojekter m.m., som stadig kan ses på ku.dk, er således fra før, der blev sat endeligt stop for udarbejdelse af individuelle logoer.