Logogrid – Københavns Universitet

Logogrid

Logogriddet viser bomærkets geometriske opbygning og har siden designprogrammets tilblivelse i 2000 været anvendt som et supplerende identitetsbærende element.

Som led i en forenkling af designprogrammet har logogriddet siden 2014 været under udfasning og anvendes nu ikke længere i nye produktioner.