En fælles identitet – Københavns Universitet

Sundhedsvidenskab > Om KU-design > En fælles identitet

En fælles identitet

Den visuelle identitet for Københavns Universitet er foruden seglet og navnetrækket baseret på supplerende designelementer med udgangspunkt i såvel universitetets egenart og historie som dets strategi og vision.

Det primære formål med at lade den grafiske identitet bestå af mere end selve seglet, er at Københavns Universitet visuelt skal skille sig ud fra de mange universiteter der verden over benytter et traditionelt, cirkulært segl.

For at sikre en entydig og genkendelig visuel identitet for Københavns Universitet, tillader designprogrammet ikke brug af andre logoer end universitetslogoet og fakultetslogoerne. Al visuel kommunikation skal holdes inden for de retningslinjer, som designguiden udstikker.

Referencer

Universitetets grundlæggelse i 1479 og genindvielse i 1537 er begge årstal, der ligger indenfor den periode der betegner renæssancen, selv om der i Danmark endnu herskede en sengotisk stil i 1479, som det ses i universitetets første segl.

Bomærket

Cirklen er en naturlig grundform der samtidig symboliserer helhed, det universelle. Seglets cirkelform udgør den øverste af i alt tre cirkulære mærker, der tilsammen danner en slags moderne ikon for tanken og tankens udvikling.

Formål

Målet med designprogrammet er:

  • At universitetet fremtræder som én sammenhængende organisation med et samlet og synligt grafisk udtryk.
  • At markere universitetet klart og kvalitetspræget over for omverdenen på en måde, der understreger og styrker dets identitet og repræsenterer dets vision.
  • Hensigten er at vise universitetet som et førende universitet med international gennemslagskraft.
  • At skabe veldefinerede relationer mellem universitetetsenhedernes visuelle identiteter.
  • At opnå klarhed for modtagerne af universitetets visuelle og trykte kommunikation.
  • At sikre en rationel produktion af tryksager og dokumenter mv.