Branding – Københavns Universitet

Branding

God, konsekvent og dermed genkendelig brug af grafisk design skal medvirke til at understøtte universitetets strategi.

I 2007 formulerede universitetet Strategi 2012. Af den fremgår det, at KU vil:

"... positionere sig som det universitet i Danmark, der satser så målrettet på den fremragende grundforskning, at vi bliver et internationalt højt estimeret universitet blandt de absolut førende i Europa".

Indsatsområder og nøgleværdier

Med udgangspunkt i det grundvidenskabelige fundament og det fortsatte arbejde med at styrke excellent forskning beskriver universitetets nye Strategi 2016 fra 2012 tre udvalgte indsatsområder:

  • Forbedre uddannelserne
  • Styrke samspillet med omverdenen
  • Stimulere det interne samarbejde og den fælles identitet

Nøgleværdierne i begge strategier er:

  • Kvalitet (fx forskning i verdensklasse, specialiserede fagmiljøer mv.).
  • Internationalt udsyn (fx stærke udlandskontakter, mange udenlandske studerende, medlemskab af IARU).
  • Nytænkning (fx nye banebrydende uddannelser og forskning).
  • Samarbejde (fx med erhvervsliv, alumner, gode studiejobs osv.).

KU's design skal udtrykke disse brandværdier.