Logoopbygning – Københavns Universitet

Logoopbygning

Logoet består af følgende elementer:

Seglet og de to nederste logocirkler (tilsammen kaldet bomærket), logostregen og navnetrækket.

Disse fem elementer må ikke optræde uafhængigt af hinanden.

Logostregen hjælper med at forankre bomærket og optræder så vidt muligt som en horisontal linje, der spænder over hele bredden. Se flere oplysninger om forankring af logoet under Logoplacering.

Bomærkets bestanddele er én enhed, og deres indbyrdes forhold er uforanderligt. Dette gælder også for logoet som helhed. Til bomærket og logostregen anvendes fakultetsfarve.

Til navnetrækket anvendes skriften Adobe Garamond Pro i professionelt trykte publikationer. På fakultetets website og i Powerpoint-præsentationer, er der en særlige udgave af fakultetsnavnetræk, hvor skriften Frutiger Roman bruges. Se webguiden.

Til visse emner produceret på pc internt på universitetet er der udviklet skabeloner, hvori der anvendes standardskrifter. Det gælder fx i skabeloner til breve og andre dokumenter samt på omslag til pjecer og rapporter. Her erstattes navnetrækket skriften Adobe Garamond Pro med Times New Roman. Se sektionen om Tryksager.

For regler om placering af logo i forskellige sammenhænge, se Logoplacering.