Logovalg – Københavns Universitet

Hvornår benyttes KU´s fælles logo?

Som udgangspunkt benytter fakulteterne og deres tilknyttede enheder særlige fakultetslogoer. Dog skal det røde KU-logo i en række tilfælde anvendes i stedet for fakultetslogo. Det sker for at tydeliggøre KU som den overordnet og entydig afsender.

Her indgår udelukkende KU-logo og -navnetræk:

 • Eksamensbeviser og diplomer (bachelor, kandidat, ph.d., doktor og æresdoktor)
 • Id-kort til ansatte
 • PowerPoint-præsentationer. (KU tilbyder fremover én fælles skabelon med det røde KU-logo, men fakulteterne må gerne anvende fakultetslogo i PowerPoints).
 • Profilprodukter (på www.ku-shop.dk). Enhederne må gerne lave profilprodukter med fakultetslogo.
 • Samarbejde (på tværs af fakulteter eller med eksterne partnere)
 • Stillingsannoncer
 • Skiltning udendørs
 • Studiekort

Her bruges KU-logo med institut- eller fakultetsnavn i navnetrækket:

 • Biler
 • Internationale annoncer og internationale kampagner
 • Kommunikation til potentielle studerende
 • Museer
 • Video-intro og -outro
 • Visitkort

Navnetræk

Københavns Universitet står på den øverste linje i navnetrækket.

For museernes vedkommende forholder det sig omvendt, idet deres navne står øverst og Københavns Universitet står nederst i navnetrækket.

Når Københavns Universitet overordnet set er afsender, indgår kun universitetsnavnet i navnetrækket.

Se mere her om navnetræk.

Beslutningsgrundlag

Ovennævnte undtagelser blev besluttet af universitetsledelsen (Ledelsesteamet - LT) den 14. januar 2015.