Designguide – Københavns Universitet


I designguiden finder du skabeloner og retningslinjer til
Københavns Universitets designprogram. Designguiden er
opbygget som seks selvstændige sektioner – en for hvert
fakultet, og en for universitetet til overordnet og fælles brug.