Skilteguide

Skilteguide

Københavns Universitets skilteprogram skal understøtte universitetets identitet og synlighed i byen samt gøre det lettere for dets brugere at finde rundt på campusområderne.

Skiltesystemet er desuden billigere at anskaffe og vedligeholde end kendte standardsystemer.

Obligatorisk skiltesystem

Skilteprogrammet skal altid anvendes ved nybyggeri og ved renoveringer (fx af en hel etage i en bygning), så det derved efterhånden implementeres på hele universitetet.

Skiltetyper

Skilteprogrammet indeholder to typer skilte:

Indendørs skilte er som hovedregel papir-printskilte (op til A3-format). Som almindelig bruger har du normalt kun brug for disse. Du henter skabeloner til printskilte i KU-skabelonsystemet i Word (KU-fanen). Indendørs hovedorienteringsskilte mv. fremstilles dog som folieskilte.

På steder, hvor der stilles særlige krav til hygiejnen, kan der udføres stålskilte med graveret tekst, der fuges til væggen, fx i dyrestalde.

Udendørs skilte kan opdeles i folieskilte og specialskilteog kræver involvering af en grafiker til at udarbejde layout til skiltene i henhold til denne skiltemanual.

printskilt

Identitet udendørs

Al udendørs skiltning på Københavns Universitet bærer universitetets bomærke og universitetets navnetræk på dansk og engelsk. På ankomst- og oversigtsskilte angives desuden campusnavn på dansk og engelsk. Dette gælder også indendørs hovedorienteringsskilte.

Identitet indendørs

På indendørs hovedorienteringsskilte benyttes universitetets bomærke og universitetets navnetræk på dansk og engelsk. Indendørs skiltning på fakulteter og institutter bærer universitetets bomærke samt fakultets- eller institut-navnetræk. 

Dansk og engelsk

Alle fakultets- og institutnavne samt betegnelser på væsentlige funktioner skal anføres på både dansk og engelsk på oversigtsskilte og ved enhedernes hovedindgange.

Ved enhver form for skiltning, ude som inde, bør det overvejes, om skiltet med fordel også kan have engelsk tekst.

Overdriv ikke!

Skiltningen bør generelt være begrænset. Den skal først og fremmest lede gæster på rette vej. Det er for eksempel ikke nødvendigt at skilte på bagindgange og andre, eventuelt aflåste, adgangsveje, som man ikke ønsker bliver benyttet.

Hjælp til større skilteopgaver

I skiltevejledningen findes informationer, som kan hjælpe i forbindelse med større skiltningsopgaver: Skilte trin for trin, Skilteordbog, Skiltekategorier, Skiltets opbygning og Skiltelayout.

Bestilling af skilte

De fleste skilteopgaver vil kunne løses ved direkte henvendelse til skilteproducenten, ABC-skilte, som i løbende kontakt med universitetets centrale kommunikationsafdeling sikrer, at retningslinjerne for skiltning på universitetet bliver overholdt.

Ved nybyggerier og renoveringer kan etageplanen med rumnumre sendes til ABC-skilte, som på det grundlag producerer og monterer skilte med rumnumre indgraveret i frontpladen. Afdelingerne producerer selv det printede indhold til skiltene ved hjælp af skabelonerne i Word (KU-fanen).

Vær opmærksom på, at skiltets opsætning, inklusive logo, planer og tekst, skal leveres som en færdiglayotet og trykklar fil til ABC-skilte.

KU Kommunikation (universitetets centrale kommunikationsafdeling) er ansvarlig for universitetets designprogram.

Campus Service inddrages ved nybyggeri og større bygningsrenoveringer.