Indendørs

Indendørs-skilte er som hovedregel papir-printskilte. Hovedoversigtsskilte samt loft- og udhængsskilte er dog folieskilte.


Papir-printskilte monteres fladt på væggen med skilteinformationer udskrevet på hvidt papir på printer. Du henter skabeloner til printskilte i KU-skabelonsystemet i Word (KU-fanen).

Det udskrevne ark skydes ind mellem to glasplader. Skiltet er ikke translucent (gennemsigtigt).

Rumnummer

Frontpladen på indendørs rumskilte skal altid være forsynet med komplet og entydigt/unikt KU-rumnummer, der hentes i KU’s Facility Management system (KUnet/intranet).

Der er udviklet papir-printskilte i tre størrelser: A5, A4 og A3.

Papir-printskiltenes indhold fremstilles af Københavns Universitets egne medarbejdere ved hjælp af skabeloner, som findes under KU-fanen i værktøjsbjælken i Word.

Bestilling af skilteholdere

Hav følgende oplysninger klar, inden du bestiller:
•  Antal og størrelse
•  Materiale på frontpanel, se evt. Bygningstype
•  Evt. graveret tekst på frontpanel, se evt. Panel

Skilte bestilles hos
ABC-skilte
Torben Kristensen
Strandvejen 6
4300 Holbæk
T: 59 46 27 72
M: 28 45 27 72
torben@abc-skilte.dk

Se eventuelt Udførelsesvejledningen