Indendørs

Indendørs-skilte er som hovedregel papir-printskilte. Hovedoversigtsskilte samt loft- og udhængsskilte er dog folieskilte.


Papir-printskilte monteres fladt på væggen med skilteinformationer udskrevet på hvidt papir på printer. Du henter skabeloner til printskilte i KU-skabelonsystemet i Word (KU-fanen).

Det udskrevne ark skydes ind mellem to glasplader. Skiltet er ikke translucent (gennemsigtigt).

Altid rumnummer på frontpladen

Af praktiske årsager, både i forhold til orientering, drift og sikkerhed, skal frontpladen på indendørs rumskilte altid være forsynet med et for det pågældende bygningskompleks entydigt/unikt KU-rumnummer (bygning/etage/rum), der hentes i KU’s Facility Management system (KUnet/intranet). Dette sikrer, at et rum altid kan identificeres på stedet, også hvis der ikke er isat et print. Et print kan være isat et forkert skilt og dermed angive et forkert rumnummer – i værste fald med alvorlige konsekvenser til følge.

Der er udviklet papir-printskilte i tre størrelser: A5, A4 og A3.

Papir-printskiltenes indhold fremstilles af Københavns Universitets egne medarbejdere ved hjælp af skabeloner, som findes under KU-fanen i værktøjsbjælken i Word.

Bestilling af skilteholdere

Hav følgende oplysninger klar, inden du bestiller:
•  Antal og størrelse
•  Materiale på frontpanel, se evt. Bygningstype
•  Evt. graveret tekst på frontpanel, se evt. Panel

Skilte bestilles hos
ABC-skilte
Torben Kristensen
Strandvejen 6
4300 Holbæk
T: 59 46 27 72
M: 28 45 27 72
torben@abc-skilte.dk

Se eventuelt Udførelsesvejledningen