Udførelsesvejledning

Udførelsesvejledningens formål er at sætte medarbejdere og rådgivere i stand til at udvikle og implementere større skiltningsopgaver i overensstemmelse med retningslinjerne i skilteguiden.

Det er vigtigt at du sætter sig grundigt ind i udførelsesvejledningen før du bestiller skilte. Skiltning kræver grundigt forarbejde, og omfanget af arbejdet må ikke undervurderes. Er du i tvivl med hensyn til, hvordan en skiltningsopgave løses i praksis, er det være en god ide at kontakte andre på Københavns Universitet som har gennemført større skiltningsopgaver.

Udførelsesvejledningen giver informationer om:

•  Skilte trin for trin; fremgangsmåden ved beskiltning.
•  Skilteordbog; de anvendte fagudtryk.
•  Skiltekategorier; de overordnede informationstyper.
•  Skiltets opbygning; hvad består skiltet af.
•  Skiltelayout ; hvad er retningslinjerne for layout af skilte.