Skiltets opbygning

Skilte består af tre dele: Top, informationsfelt samt panel.

Top

Toppen indeholder skiltets overordnede identifikation, logo for den pågældende enhed.

Informationsfelt

Informationsfeltet indeholder skilteinformationer, som kan være i form af tekst og illustrationer som piktogrammer og kort.

Panel

Panelet indeholder skiltets specifikke identifikation som husnummer, skiltenummer samt stedbetegnelse, fx. bygningsnummer.

På de følgende sider finder du uddybende information om:
Top
Informationsfelt
Panel