Informationsfelt

Skiltene er bygget op omkring et system for tekststørrelser, der er udviklet i forbindelse med skilteprogrammet. Systemet tager udgangspunkt i nogle læseafstande, som derved er bestemmende for tekststørrelsen. Læseafstande går fra 1,88 - 25 m.

Tekstsystem

Til hver tekststørrelse er defineret en størrelse på sekundær information (grå tekst), pile og tykkelse på streger.

OBS: Der må ikke anvendes andre end de angivne størrelser.

Læseafstand

Læseafstanden fastlægges ud fra rumlige forhold og den besøgendes bevægelse og hastighed.

Eksempel på lang læseafstand

  • Store pladser og rum med højt til loftet.
  • Lange lige strækninger (vej eller gang).
  • Den besøgende bevæger sig hurtigt (bil, cykel, hurtigt gående).
  • Henvisningsskilte og visse identifikationsskilte med særlig tilkaldeeffekt.
  • Overskrifter på skilte der er meget teksttunge.

Eksempel på kort læseafstand

  • Små rum.
  • Smøger, trappeopgange og snævre gangarealer.
  • Den besøgende bevæger sig langsomt, går eller står helt stille tæt på skiltet.
  • Oversigtskort og teksttunge skilte.