Skilte-top

Skiltetoppen indeholder aldrig anden information end logo.

Eksteriørskilte

Eksteriørskilte har stort eller lille KU-logo og navnetræk på dansk og engelsk. Der anvendes ikke fakultetslogoer på udendørs skilte.

Primære eksteriørskilte
har stort logo. De anvendes i form af fritstående pyloner ved hovedindgangen til et område eller monteret på en bygning, og er det første, den besøgende møder. De skal primært vise, at man er på Københavns Universitets område.

Sekundære eksteriørskilte Pyloner og facadeskilte
anvendes inde på det pågældende campusområde i form af fritstående pyloner eller vægmonterede skilte. Størrelsen på logoet afhænger af anvendelsen.

Interiørskilte

har små logoer. De skal kun sekundært vise, at man er på Københavns Universitets område. Interiørskilte har altid det fakultetslogo og navnetræk, som hører til pågældende enhed.