Kontaktpersoner

De fleste skilteopgaver vil kunne løses ved direkte henvendelse til skilteproducenten, ABC-skilte, som i løbende kontakt med KU Kommunikation (universitetets centrale kommunikationsafdeling) sikrer, at retningslinjerne for skiltning på universitetet bliver overholdt.

KU Kommunikation er ansvarlig for universitetets designprogram.

Campus Service inddrages ved nybyggeri og større bygningsrenoveringer.