Kontakt – Københavns Universitet

Skilteguide > Kontakt

Kontaktpersoner

De fleste skilteopgaver vil kunne løses ved direkte henvendelse til skilteproducenten, ABC-skilte, som i løbende kontakt med universitetets centrale kommunikationsafdeling sikrer, at retningslinjerne for skiltning på universitetet bliver overholdt.

KU Kommunikation (universitetets centrale kommunikationsafdeling) er ansvarlig for universitetets designprogram.

Campus Service inddrages ved nybyggeri og større bygningsrenoveringer.

Skilteproducent

ABC-skilte
Torben Kristensen
Strandvejen 6
4300 Holbæk
T: 59 46 27 72
M: 28 45 27 72
torben@abc-skilte.dk

KU Kommunikation

Jens Fink-Jensen
(KU-ansvarlig for skilteprogrammet)
T: 353-23578
fink@adm.ku.dk

Skal kontaktes ved tvivlsspørgsmål i forbindelse med fx bygningsnavne, sprogbrug og udformning af skilte.

Campus Service

Johan Casper Crone
T: 353-22779
jcc@adm.ku.dk

Maja Christensen
T: 21 18 26 27
majac@adm.ku.dk