Folieskilte

Folieskilte er udviklet i fire varianter, der findes i en række størrelser: Pyloner,
Vægskilte og Udhængsskiltesamt Loftskilte med henholdsvis lav- og højloftsbeslag. De to sidstnævnte typer anvendes for det meste indendørs.

Læs desuden Skiltevejledningens Skilte trin for trin, Skiltekategorierog Skiltets opbygning.

Grafisk opsætning af nye skilte

Under hver side med folieskiltetyper finder du grafiske arbejdsdokumenter med de værktøjer, der er brug for ved grafisk opsætning af et nyt skilt. Læs afsnittet Skiltevejledning før du starter.

Folieskilte produceres af:

ABC-skilte
Torben Kristensen
Strandvejen 6
4300 Holbæk
T: 59 46 27 72
M: 28 45 27 72
torben@abc-skilte.dk