Specialskilte

Til specialskilte hører fx folieskilte på vinduer, byggepladsskilte samt store facadeskilte.

Fjernkending på facader

På facader ved hovedindgange og mod særligt befærdet vej eller togbane kan KU-logoet placeres.

Vinduesfolier

Ved glas-indgange er der mulighed for at montere specielle folier:
•  Husnummer og adresse tilpasset
  arkitektoniske forhold.
•  Oversigtsplan med henvisning til
  hovedindgang.

I downloadboksen til højre kan du hente en fil med tekststørrelser, pile og streger, piktogrammer og korteksempler.

Se evt. Skiltevejledning

Byggepladsskilte

På byggepladsskilte anvendes det såkaldte logo til samarbejde.

Specialskilte kræver involvering af en grafisk designer, som kan udarbejde layout til skiltene i henhold til skilteguiden.