Vægskilte

Skiltene monteres fladt på en væg.


Formater

Skiltene er udviklet i tilpassede A-formater, A5-A0 (markeret med rød), samt en lang række specialformater som vist på illustrationen nedenfor. Tilsammen dækker disse størrelser stort set alle behov for udendørsskiltning.

   

I downloadboksen til højre kan du hente en skilteoversigt med målangivelser og et arbejdsdokument for vægskilte, som indeholder det, du har brug for til at layoute et nyt skilt. Se Skiltelayout , inden du går videre. 

De færdigt opsatte filer sendes til ABC-skilte, der håndterer såvel produktion af folie som montage på stedet.

Folieskilte produceres af

ABC-skilte
Torben Kristensen
Strandvejen 6
4300 Holbæk
T: 59 46 27 72
M: 28 45 27 72
torben@abc-skilte.dk

Eksempler på vægskilte