Tilgængelige pdf-filer

Fra InDesign til Acrobat: Huskeliste

1) Dokumenttitel

Når du opretter et dokument i InDesign, skal du give dokumentet en titel. Det gør du ind i File > File info med at udfylde ”Document Title” feltet.

2) Paragraph Styles

Brug Paragraph Styles til at definere alle de forskellige afsnitsformatter i dit dokument. Paragraph Styles findes i Type > Paragraph Styles. Her definerer du den pågældende typografi under "Paragraph Style Options" menupunktet ”Export Tagging” (PDF feltet) som f.eks.:

Kapitel: H1
Overskrift: H2
Rubrikker: H3
Info-boks overskrifter: H4
Brødtekst: P

Hvid du har et stykke tekst der ikke giver mening i en fast læseorden, kan du definerer det med betegnelsen Artefact.
f.eks.:

Sidenummer: Artefact
Sektionstekst: Artefact

3) Billeder, figurer og illustrationer

Vigtige billeder, figurer og illustrationer skal have ALT beskrivelse. For at tilføje ALT beskrivelsen, højre klik på elementerne og vælg: Object Export Options.

Billeder og illustrationer af udelukkede dekorativ karakter skal defineres som ”Artefact”.

4) Tabeller

Den øverste række i tabellen skal konverteres til Header. Der må ikke være tomme celler i en tabel eller grafik/billeder i tabel-cellerne.

5) Læseorden

Dine tekstkasser skal hænge sammen, så får du automatisk læseorden med i eksporten. Brug ”Anchors” til at fæstne billeder/grafisk elementer til deres hjemsted i teksten.

Du kan tjek og rette læseorden i dit InDesign-dokument med at brug ”Articles”, som du finder i Window > Articles.

6) Eksport til PDF

Eksport dit InDesign-dokument som ”Adobe PDF (Interactive)”, og sætte flueben på ”Create tagged PDF” og ”Use Structure for Tab Order”. Under Export > Advanced Accessibility Options, vælg “Document Title” som dokumentets “Display Title”, og under "Language”, vælge dokumentets sprog.

7) Tilgængelighedskontrol i Adobe Acrobat

Adobe Acobat har sit eget tilgængelighedsværktøj, som findes under Tools > Protect & Standardize > Accessibilty.
Åbne pdf-filen i Adobe Acrobat og start en tilgængelighedskontrol med at klik på Accessibility > Accessibility Check > Start checking. Tilgængelighedsfejl vises i en list til venstre. Åbne fejl-kategorien med at klikke på pilen. Rette fejl og gentag kontrollen. Det er bedste at rette fejl i dit original InDesign-dokument, så kan du undgå at gentage fejlrettelserne i Acrobat.

8) Tilgængelighedsrapport

Gem tilgængelighedsrapporten som dokumentation.


Links til Adobe InDesign/Acrobat support: