Papirkvalitet

En væsentlig del af det fælles og ensartede udtryk i universitetets publikationer ligger i valg af papir.

Vi benytter papirtypen Scandia 2000, som er en såkaldt ubestrøget (uncoated) papirtype med en mat og lidt ru overflade - i modsætning til glat, bestrøget (coated) eller såkaldt glittet papir.

Publikationer som Studier, Optagelse og KU-bykort er alle trykt på Scandia 2000 i varierende gramvægt (mere eller mindre kraftigt). Omslaget i en publikation kan typisk være trykt på 200 gram og indholdssiderne på 120 gram. KU-bykortet er trykt på 90 gram.

Bemærk: Scandia 2000 leveres til trykkerierne af papirgrossisten MAP, men blev tidligere leveret af papirgrossisten Papyrus, som nu har taget typen ud af sit program. Du kan derfor muligvis komme ud for, at et trykkeri, som ikke er vant til at købe papir hos MAP, tror at Scandia 2000 ikke længere produceres.

I forbindelse med andre typer trykopgaver end offsettryk, for eksempel digitaltryk i et reprocenter, er Scandia 2000 ikke anvendelig. Her bliver du nødt til at vælge den tilgængelige papirtype, som ligner det mest - dvs. en type som er mat og hvid.