En fælles identitet / A Shared Identity

KU-logo for alle fra 1.1.2020 / UCPH logo for everyone from 1.1.2020

Fra 1. januar 2020 har alle enheder – herunder samtlige forskningscentre, forskergrupper, forskningsmæssige og administrative projekter og museer med videre – udelukkende skullet benytte det røde KU-logo.

From 1 January 2020, all UCPH units – including all research centres, research groups, research and administrative projects and museums – are to use the red UCPH logo.

Her kan du læse om forskellige aspekter af Københavns Universitets visuelle identitet. Read more about the different aspects of UCPH's visual identity here (mostly in Danish):