Lokal identitet / Local identity

Universitetets enheder har mulighed for at markere deres særpræg ved hjælp af diverse visuelle virkemidler på web og tryk. De kan omfatte forskellige kombinationer af identitetsskabende og indholdsformidlende fotografier og grafikelementer, så længe de ikke på nogen måde fremstår som et logo, men fungerer som supplement til KU-logoet.

UCPH units can create a form of local visual identity by using either a photographic style/series or a combination of photographs and abstract graphic elements, as long as these elements do not in any way take the form of an independent logo, but serve as a supplement to the UCPH logo.

Hvad er et logo? / What is a logo?

Betegnelsen "logo" (eller bomærke) skal i designsammenhæng forstås i betydningen af et symbol, der er gennemgående i en organisations grafiske kommunikation. Et logo har emblematisk karakter (en afgrænset, selvstændig form) og kan anvendes og identificeres løsrevet fra sammenhæng med øvrige visuelle elementer.

In design terms, the word "logo" (or trademark) is defined as a symbol that is used by an organisation to create visual identity. A logo has emblematic features (a strong, well-defined visual form) and can be used and identified detached from the context of other visual elements.

Eksempler på identitetsskabende foto og grafik
Examples of photography and graphic elements that can create a local identity:

cibs

Center for Information and Bubble Studies (CIBS)
Boble-grafik lagt ind over foto / Bubble graphics added to photo.

sodas

Copenhagen Center for Social Data Science (SODAS)
Fotoserie med akrylmaling i vand / Photo series with acrylic paints in water.