Impact-kommunikation

impact-kommunikation

Impact-payoff

Payoffet til gavn siden 1479 skal bruges i forbindelse med udvalgte kommunikationsaktiviteter. Payoffet skal signalere et samlet KU og pege ind i de øvrige strategiske satsninger, herunder Folkemødet, podcast og crosspromotion. 

Hvornår bruges payoffet?

Payoffet bruges i sammenhænge, der viser og understreger Københavns Universitets samfundsroller. Der er defineret fem KU-roller, der arbejdes med i strategiperioden: 

  • KU løfter den offentlige samtale 
  • KU kvalificerer den politiske proces 
  • KU skaber løsninger til verdens problemer 
  • KU hjælper Danmark med at vokse 
  • KU leverer fremtidens dygtige arbejdsstyrke

For ikke at udvande payoffet, men bevare det overraskende og relevante, er anbefalingen at dosere brugen af det i kommunikationsmaterialer til vigtige tidspunkter i løbet af et år. Det kan være ved større begivenheder eller for at tale ind i en politisk dagsorden. 

Hvordan bruges payoffet?

Payoffet er primært tænkt som en afmelding på kommunikationsmateriale, for eksempel:

  • Sidste slide i en powerpointpræsentation
  • Sidste frame i en impact-film
  • Scenebagtæppe (Folkemødet)
  • Annoncer/storbannere
  • Opslag på sociale medier

Vil du gøre brug af payoffet?

Hvis du står for en begivenhed eller skal udarbejde materiale, hvor KU’s impact fremhæves med payoff, skal du rette henvendelse til Kenneth Velling Johansen fra SCIENCE Kommunikation, som vil udlevere de rette grafiske formater af payoffet og give designvejledning i forhold til placering og udtryk.

Kenneth Velling Johansen, T: 40 18 54 63, M: kwj@science.ku.dk