Designprogrammets udvikling

1990

 • Grafikeren Karin Mølck udarbejder en brevpapirserie for rektorat og fællesadministration. Heri indgik et redesign af det oprindelige segl fra 1537. Samtidig indføres et navnetræk for universitetet; en lilla bjælke med universitetets navn. Disse designelementer blev dog ikke benyttet konsekvent, og konceptet blev aldrig udbredt til hele universitet.

1999

 • Som konsekvens af at fakulteter og institutter og øvrige enheder benytter egne logoer og designlinjer og dermed slører billedet af det samlede universitet i omverdenen, beslutter universitetets ledelse i december, at der for første gang i universitetets historie skal udarbejdes et fælles designprogram.

2000

 • Tre professionelle designvirksomheder udvælges efter en prækvalifikation i foråret til at deltage i en konkurrence om udformningen designprogrammet.
 • 31. juli udskrives konkurrencen med afleveringsfrist 23. oktober.
 • Ved en prisoverrækkelse 15. november kåres designvirksomheden Kontrapunkt som vinder.

2001

 • I foråret besluttes det at udvikle et nyt skilteprogram. Som det første sted tages de nye skilte i sommeren 2002 i brug ved Det Humanistiske Fakultets nybyggeri i på Søndre Campus. Det besluttes, at skilteprogrammet skal implementeres ved større renoveringer og nybyggeri på universitetet fremover.
 • 6. juli godkendes universitetets reviderede segl endeligt af Rigsarkivet.
 • Fra begyndelsen får Det Juridiske og Det Teologiske Fakultet deres egne segl i bogmærket, mens de øvrige til at begynde med benytter KU-seglet med kongen, blot med deres egne fakultetsfarver.
 • Universitetsavisen kommer i nyt design. I løbet af efteråret kommer det ny design på universitetets hjemmeside.
 • Nye dekankapper med silkebånd i fakultetsfarver indvies ved årsfesten 15. november.

2002

 • Det nye brevpapir indføres i marts i fællesadministrationen og på fakulteterne.

2003

 • I oktober lanceres designmanualen på internettet.

2007

 • 1. januar fusionerer Danmarks Farmaceutiske Universitet og Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole (KVL) med Københavns Universitet. De bliver til henholdsvis Det Farmaceutiske Fakultet og Det Biovidenskabelige Fakultet og får hver et fakultetslogo.

2009

 • En ny designguide afløser den første designmanual fra 2003. Den nye designguide er mere brugervenlig, tydeligere opdelt i sektioner for henholdsvis almindelige brugere og professionelle grafikere samt opbygget som ni parallelle designguider - en for hvert fakultet og en for universitetets fælles og overordnede aktiviteter.

2012

 • 1. januar fusionerer Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet med Det Farmaceutiske Fakultet samt den veterinærvidenskabelige del af Det Biovidenskabelige Fakultet. Fakultetet fortsætter under navnet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

  Samtidig fusionerer de resterende to tredjedele af Det Biovidenskabelige Fakultet med Det Naturvidenskabelige Fakultet og bliver til Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, som får udarbejdet et nyt fakultetslogo. Fakultetet benytter midlertidigt det røde KU-kongelogo, indtil det nye fakultetslogo er vedtaget.

  Dermed udgår de hidtidige logoer for Det Biovidenskabelige, Det Farmaceutiske og Det Naturvidenskabelige Fakultet.

2020

 • 1. januar tages fakultetslogoerne - som en følge af målet i universitetets Strategi 2023 om at Københavns Universitet skal fremstå tydeligere som ét samlet universitet - ud af brug, og alle enheder, herunder samtlige forskningscentre, forskergrupper, projekter og museer med videre, går over til udelukkende at benytte det røde KU-logo.