Branding

God, konsekvent og dermed genkendelig brug af grafisk design skal medvirke til at understøtte universitetets mission, vision og strategi.

Mission

Københavns Universitet er en viden- og kulturbærende institution, der baseret på fri forskning og forskningsbaseret uddannelse på højeste niveau skaber rammer for kritisk tænkning, sandhedssøgen og indsigt til gavn for samfundet.

Vision

Københavns Universitet vil være blandt verdens bedste universiteter, målt på kvaliteten af forskning og uddannelse, og anerkendt for excellence og intellektuel kreativitet.

Strategi

Universitetets strategi, Talent og samarbejde –Strategi 2023, peger på fire særlige fokusområder for dets udvikling frem til 2023:

  • Tiltrækning, udvikling og fastholdelse af videnskabeligt talent
  • Uddannelse med tættere kobling til forskning og praksis
  • Samarbejde og samfundsengagement – nationalt og globalt
  • Ét samlet og fokuseret universitet