Skrifter og tekstopsætning

Der anvendes flere forskellige typografier afhængigt af formål og fremstillingsmåde:

Tekstopsætning

Tekster, herunder overskrifter, titler og brødtekst skal som hovedregel venstrestilles.

Brug løs bagkant i brødtekster. Det er en integreret del af KU's grafiske fremtoning og genkendelighed, og tekst med løs bagkant er mest læsevenlig på grund af den ens afstand mellem ordene.

Store og små bogstaver

Titler på publikationsforsider skrives med store og små bogstaver og som udgangspunkt med Frutiger Roman eller Light.

Typografier

Word

Arial og Times New Roman

Web

Open Sans 

  • Brødtekst = 13px (1em) Open Sans Regular (400)

  • H1 = 2em Open Sans Regular (400)

  • H2 = 1.7em  Open Sans Regular (400)

  • H3= 1.2em  Open Sans Semi Bold (600)

Open Sans, er en open source font udviklet af Google. Fonten bliver i dag brugt på alle ku.dk-domæner. Fonten kan downloades fra Googles website – download font

E-mail

Verdana Regular, Verdana Bold

PowerPoint

Microsoft New Tai Lue Regular, Microsoft New Tai Lue Bold

Videnskabelige postere (PowerPoint/InDesign)

Times New Roman (navnetræk) og Arial (indhold)
Myriad (InDesign)
Lato (BetterPoster)

Tryksager (fx InDesign og Illustrator)

Adobe Garamond og Frutiger:skrifter Skrifterne understøtter målsætningen om på samme tid at referere til Københavns Universitets historiske rødder og markere det som et moderne universitet. Adobe Garamond er baseret på skrifter fra midten af 1500-tallet, og Frutiger er tegnet i 1976.

Der findes typografistandarder, der tilgodeser forskellige behov. Adobe Garamond anvendes i navnetræk og hvor der er behov for et mere klassisk udtryk. Frutiger anvendes, hvor behovet er et mere nutidigt udtryk.

Til visse emner produceret på pc internt på universitetet er der udviklet skabeloner til MS Office-pakken, hvori der anvendes standardskrifter. Det gælder fx i skabeloner til breve og andre dokumenter samt på omslag til pjecer og rapporter. Her erstattes Adobe Garamond med Times New Roman, og Frutiger erstattes med Arial.

Navnetræk

Adobe Garamond Pro kapitæler (small caps), spatiering 130/1000 em 

Forsidetitler

Frutiger Roman eller Light

Overskrifter

Frutiger Roman eller Light

Manchetter

Frutiger Roman eller Light

Brødtekst

Klassisk udtryk: Adobe Garamond Pro Regular
Nutidigt udtryk: Frutiger Light

Brødtekst opsættes med løs bagkant.

Mellemrubrikker

Frutiger Roman, spatiering 50/1000 em
Frutiger Bold, spatiering 40/1000 em

Mindre overskrifter

Adobe Garamond Pro Semibold
Frutiger Roman
Frutiger Bold

Fremhævelser

Adobe Garamond Pro Italic
Adobe Garamond Pro Semibold Italic
Frutiger Light Italic
Frutiger Roman Italic, spatiering 50/1000 em
Frutiger Bold Italic, spatiering 40/1000 em

Billedtekster

Frutiger Light

Tabeltekster

Frutiger Light, spatiering 40/1000 em

Tabeloverskrifter

Frutiger Bold, spatiering 40/1000 em