Konvolutter

Universitetets konvolutserie består af tre størrelser: C4, C5 og M65, der alle fås både med og uden rude. M65-konvolutter indgår ikke i fællesadministrationens standardsortiment, da de er dyrere og samtidig ikke så bredt anvendelige til fx forsendelse af A5-pjecer. Desuden foretrækkes det, at A4-ark kun foldes på midten.

På forsiden placeres logo på dansk. På bagflappen afsender på dansk og engelsk i henholdsvis venstre og højre spalte.

Alle universitetets enheder (institutter og fakulteter) har mulighed for at bestille en konvolutserie med eget logo bestående af eget navnetræk og relevant fakultetsbomærke.

Udformning

Konvolutterne leveres med påtrykt navnetræk og med det logo og farve der hører til det pågældende fakultet/institut. Der trykkes afsenderadresse på klappen på bagsiden som følgende principeksempel:

KØBENHAVNS UNIVERSITET
NIELS BOHR INSTITUTET

ASTRONOMISK LABORATORIUM
JULIANE MARIES VEJ 30
DK-2100 KØBENHAVN Ø

Navnetrækket skrives som standard på dansk på forsiden, men enhedens navn og afsenderadresse på engelsk placeres til højre for den danske afsenderadresse på klappen. Der må ikke placeres andre logoer på forsiden.

Send en e-mail til Christensen Grafisk (tidl. Skandinavisk Blankettryk), på sb@blankettryk.com med oplysning om navn på enheden på dansk og engelsk, fuldstændig adresse samt ønsket antal af de pågældende konvoluttyper.

Se mere om bestilling af konvolutter og andre logovarer i Medarbejderguiden.