Faktaark

faktaark

Wordskabeloner på KU-pc

Du finder skabelonerne via "KU"-fanen i Words værktøjsbjælke, som skal være installeret på alle KU-ansattes pc'er. Hvis du ikke har en "KU"-fane i din værktøjslinje i Word, skal du kontakte din it-support for at få den såkaldte "FileUpdater" installeret. Derefter vil skabelonerne automatisk og løbende blive opdateret på din pc.

Wordskabeloner på KU-mac

Hvis du har en KU-mac, kan samtlige KU Word-skabeloner installeres med at gå ind på "Mac Self Service" under "Office Templates". KU skabelonerne kan også downloades fra KUnet (intranet). Hvis du kopierer KU skabelon-mappen til Office-skabeloner mappen på din mac-harddisk (/Library/Application Support/Microsoft/Office365/User Content/Templates), har du adgang til skabelonerne direkte fra Word. Disse "flad" word-skabeloner er ikke koblet op til din KU-bruger identitet, dvs. du skal selv tilføje dit navn, KU-enhedsnavn og adresse-information.

Professionelle skabeloner

Designguiden indeholder desuden InDesign-skabeloner til fremstilling af diverse publikationer mv.  

1. Vælg det faktaark, du vil udarbejde, blandt filerne i downloadboksen til højre. Du kan vælge mellem danske og engelske versioner af skabelonerne.

2. Klik på filen og gem den på dit skrivebord.

3. Åbn filen fra dit skrivebord og udfyld skabelonen med det relevante indhold. Hvis du henter tekst fra et andet dokument, er det sikrest at indsætte den i Windows Notesblok/Notepad, for at rense den for formatering, og derefter kopiere den ind i skabelonen. Du skal ikke ændre i skrifttyper eller størrelser i skabelonen. Benyt de typografier, skabelonen har.

4. Hvis afsenderen er et institut, skal du skrive institutnavnet i den nederste linje i navnetrækket i teksboksen øverst til venstre i dokumentet i stedet for fakultetsnavnet. Det kan være nødvendigt at skrive meget lange institutnavne på to linjer. Husk at skrive med store bogstaver.