Pjecer og foldere

Her finder du wordskabeloner til pjecer og foldere i formaterne A4, A5 og M65.

Wordskabelonerne til pjecer og foldere sikrer, at dine publikationer følger universitetets designretningslinjer. Der er udviklet skabeloner til interne publikationer i A4-, A5- og M65-format, som du selv kan udskrive på en farveprinter. Pjecer kræver dog hæftning i ryggen, og skal derfor produceres på et reprocenter, fx Grafisk på Søndre Campus (se boksen til højre).

Professionelle skabeloner

Designguiden indeholder desuden InDesign- og Illustrator-skabeloner til fremstilling af diverse publikationer mv. 

1. Vælg den type publikation, du har brug for, i Download-boksen til højre. Du kan vælge mellem versioner på dansk og engelsk.

2. Klik på filen og gem den på dit skrivebord.

3. Åbn filen fra dit skrivebord og udfyld skabelonen med det relevante indhold. Hvis du henter tekst fra et andet dokument, er det sikrest at indsætte den i Windows Notesblok/Notepad, for at rense den for formatering, og derefter kopiere den ind i skabelonen. Du skal ikke ændre i skrifttyper.

4. Hvis afsenderen er et institut, skal du skrive institutnavnet i den nederste linje i navnetrækket i teksboksen øverst til venstre i dokumentet i stedet for fakultetsnavnet. Det kan være nødvendigt at skrive meget lange institutnavne på to linjer. Husk at skrive med store bogstaver.

5. Hvis der er for meget indhold til pjecen/folderen, må du enten forkorte teksten, til den kan være i skabelonen, indsætte flere sider eller eventuelt vælge en større skabelon.

6. Husk at indstille printeren til at 'vende' på den korte led, så for- og bagside kommer til at vende samme vej.

Pjecer på print og pdf på enkeltark

Selv om det ikke kan ses i skærmvisningen, er skabelonerne sat op til at blive udskrevet på ark der falses og hæftes i ryggen (fx er A4-foldere beregnet til at trykke på A3-ark, der falses til A4-format). Hvis du ønsker at udskrive skabelonen på enkeltark eller konvertere den til pdf på enkeltark, kan du følge denne vejledning.