Word-skabeloner på mac / Word Templates for Mac

KU mac-brugere kan hente og installere en mappe med samtlige KU's Word-skabeloner fra "Mac Self Service" under "Office Templates". Hvis du har en mac-computer der er ikke en KU-mac, kan du hente KU's Word-skabeloner fra KUnet (intranet). Kopiere KU Word-skabelon mappen ind til Office-skabeloner mappen på din mac-harddisk (/Library/Application Support/Microsoft/Office365/User Content/Templates).

UCPH Mac users can download and install a folder with UCPH Word-templates from "Mac Self Service" under "Office Templates". If you have a mac computer that is not a UCPH mac, you can download UCPH Word templates from KUnet (the UCPH intranet). Copy the UCPH Word template folder into the Office templates folder on your Mac hard drive (/ Library / Application Support / Microsoft / Office365 / User Content / Templates).