Logo

Logoet består af følgende elementer:

Seglet og de to nederste logocirkler (tilsammen kaldet bomærket), logostregen og navnetrækket.

Hverken seglet eller navnetrækket må benyttes isoleret.

KU-logo med universitets-, fakultets- og institutnavnetræk:

Københavns Universitets logo

Seglet i bomærket for Københavns Universitet er en forenklet udgave af det segl, universitetet tog i brug ved genindvielsen i 1537 efter reformationen. Seglet indeholder indvielsesåret 1479 og genindvielsesåret 1537. Den afbildede konge er Christian 3, som regerede ved genindvielsen. Kongen er iført hermelinskåbe og er placeret over rigsvåbnet med de tre løver og ni hjerter, med scepter i højre hånd og rigsæble i venstre.

Linjen hjælper med at forankre bomærket og optræder så vidt muligt som en horisontal linje, der spænder over hele bredden. Se flere oplysninger om forankring af logoet under Logoplacering.

Bomærkets bestanddele er én enhed, og deres indbyrdes forhold er uforanderligt. Dette gælder også for logoet som helhed. Til bomærket og linjen anvendes universitetsfarven.

Til navnetrækket anvendes skriften Adobe Garamond i professionelt trykte publikationer. Se mere under Navnetræk.

Til visse emner produceret på pc internt på universitetet, er der udviklet skabeloner, hvori der anvendes standardskrifter. Det gælder fx i skabeloner til breve og andre dokumenter samt på omslag til pjecer og rapporter. Her erstattes i navnetrækket skriften Adobe Garamond med Times New Roman. Se under Skrifter.

Logo til samarbejde

Der er særlige retningslinjer for brug af logo i forbindelse med samarbejde mellem Københavns Universitet og dets enheder på den ene side og en eller flere eksterne partnere på den anden. Se Logo til samarbejde.

Særlig logoopsætning for museer

Museerne kan anvende en særlig logoopsætning til annoncer, plakater og bannere mv. Se mere under Museer.