Navnetræk

Navnetrækket er en integreret del af det samlede logo og skal altid ledsage bomærket.

Kun to organisatoriske niveauer

Navnetrækket må kun repræsentere to organisatoriske niveauer.

Universitetsnavnet øverst

Øverste niveau (linje) består af navnet Københavns Universitet. Nederste niveau (linje/linjer) indeholder navnet på den afsendende enhed.

Det nederste niveau kan indeholde navnet på ENTEN et fakultet ELLER et institut, men ikke begge dele. I særlige tilfælde kan det nederste niveau i stedet udgøre navnet på for eksempel et center, hvis det institut eller fakultet, det er tilknyttet, er indforstået med det.

Fakultetsnavne indgår kun i navnetræk, når fakultetsadministrationen eller fakultetet overordnet set er afsender.

Tosproget KU-navnetræk

En særlig variant er den tosprogede (dansk/engelsk), med universitetsnavnet på dansk øverst og på engelsk nederst. (findes i KU-logo download-mappen.)

Skrift

Teksten skrives med Adobe Garamond Pro-kapitæler (small caps), spatiering 130/1000 em. Der må ikke benyttes versaler.

Eksempler på navnetræk:
    

Forenklede navnetræk

Fakulteterne kan, hvis de ønsker det, benytte disse forenklede navnetræk:

 • Dansk
 • KØBENHAVNS UNIVERSITET
  HUMANIORA
 • KØBENHAVNS UNIVERSITET
  JURA
 • KØBENHAVNS UNIVERSITET
  NATUR- OG BIOVIDENSKAB
 • KØBENHAVNS UNIVERSITET
  SAMFUNDSVIDENSKAB
 • KØBENHAVNS UNIVERSITET
  SUNDHEDSVIDENSKAB
 • KØBENHAVNS UNIVERSITET
  TEOLOGI
 • Engelsk
 • UNIVERSITY OF COPENHAGEN
  HUMANITIES
 • UNIVERSITY OF COPENHAGEN
  LAW
 • UNIVERSITY OF COPENHAGEN
  SCIENCE
 • UNIVERSITY OF COPENHAGEN
  SOCIAL SCIENCES
 • UNIVERSITY OF COPENHAGEN
  MEDICAL SCIENCES
 • UNIVERSITY OF COPENHAGEN
  THEOLOGY

  

Beslutningsgrundlag

Ovennævnte regler blev besluttet af Ledelsesteamet (LT) den 14. januar 2015.