Logoopbygning

Logoet består af følgende elementer:

Seglet og de to nederste logocirkler (tilsammen kaldet bomærket), logostregen og navnetrækket.

Disse fem elementer må ikke optræde uafhængigt af hinanden.

Logostregen hjælper med at forankre bomærket og optræder så vidt muligt som en horisontal linje, der spænder over hele bredden. Se flere oplysninger om forankring af logoet under Logoplacering.

Bomærkets bestanddele er én enhed, og deres indbyrdes forhold er uforanderligt. Dette gælder også for logoet som helhed. Til bomærket og logostregen anvendes KU-rød.

Til navnetrækket anvendes skriften Adobe Garamond Pro, se Navnetræk.

For regler om placering af logo i forskellige sammenhænge, se Logoplacering.