Korrektur og bestilling

Når skilteprojektet er gennemarbejdet og dokumenteret skal der gennemføres en korrektur. Korrekturen skal sikre, at der ikke er faktuelle fejl, stavefejl eller andre graverende fejl i skiltene.

En korrektur består af en gennemgang og et gennemsyn af hvert enkelt skiltelayout. Det nemmeste er at printe skiltene ud – for eksempel i skalaforhold 1:5 – på papir, og notere bemærkninger med rødt direkte på printet. Når rettelserne er indarbejdet i layoutet gennemføres en ny korrektur, og dette fortsættes til alle skilte er godkendte.

Det er typisk en chef, fx den medarbejder som har bedt om at få opgaven løst, der gennemfører korrekturen.

Når korrekturen er afsluttet udarbejdes en simpel stykliste og et finishlayouts til skilteleverandøren, som ligger til grund for skilteleverandørens tilbud. Husk at angive om leverandøren skal montere skiltene på stedet.

Efter godkendelse af tilbuddet kan der afgives bestilling. Skiltene vil typisk være monteret 1 til 2 måneder senere.

Når det er kontrolleret, at leverandøren har monteret det bestilte, kan opgaven betragtes som afsluttet.