Registrering

Registreringens formål er at gøre den skilteansvarlige fortrolig med den bygning eller det område, han skal i gang med at beskilte.

Registreringen omfatter typisk: 

  • Indsamling af plantegninger, etageplaner, facadetegninger og andet tegningsmateriale for området eller bygningen.
  • Digitalfotografering af bygninger og område i det omfang det er muligt. Det er en god ide at medbringe en målepind på fx 1 m, som placeres op ad husvæggen, så fotos er tilnærmelsesvis målfaste. Vær desuden opmærksom på døre, porte mm. som kan åbnes og dermed komme til at dække et skilt.
  • Foto skal vise den typiske adgangsvej.
  • En umiddelbar vurdering og registrering af særlige forhold ved bygningen eller området, fx fredninger, myndighedskrav, særligt komplicerede eller enkle adgangsforhold.


Fotoregistrering