Wayfinding

For at gøre det så let som muligt at finde vej i en bygning eller et område er det nødvendigt at fastlægge hvor mange og hvilke typer af skilte, der skal opsættes. Med dette formål gennemføres en wayfindinganalyse som fastlægger hvert enkelt skilts type og overordnede placering samt skiltenes betragtningsafstand.
Wayfindingsanalysen dokumenteres på plantegninger. Analysens delpunkter er:

1. Typer af besøgende og deres flow

Enhver af Københavns Universitets bygninger har en større eller mindre gruppe af brugere, der færdes dagligt på stedet, samt en gruppe af besøgende, der kun kommer en enkelt gang. Find ud af hvem de forskellige brugere er, hvor de skal finde hen, og hvilke ruter de følger. Deres bevægelsesmønstre indtegnes på plantegningerne.

2. Fordelings- og knudepunkter

På plantegningen kan man nu aflæse, hvor i bygningen eller området der kommer mange mennesker (knudepunkter), hvor deres veje deles (fordelingspunkter), og hvor de skal hen, (bestemmelsessteder). På disse steder er der behov for skilte.

3. Skiltetekst og placering

Det er vigtigt at give den rigtige information på det rette sted og hermed begrænse antallet af skilte til et minimum, da for mange skilte forvirrer mere end det gavner. På planerne afsættes den overordnede placering.

Knudepunkter

  • Oversigtskort typisk ved indgange til et område.
  • Etageoversigter ved trapper og elevatorer.

Fordelingspunkter

  • Henvisningsskilte

Bestemmelsessteder

(fx bygninger, kontorer, afdelinger, auditorier, mødelokaler, bibliotek, toiletter og kopirum)

  • Identifikationsskilte

4. Læseafstand og skriftstørrelse

Læseafstand og de hertil hørende skriftstørrelser fastlægges. Se supplerende informationer på Informationsfelt.

Når skiltets tekstindhold og tekstens størrelsen er fastlagt, vælges et skilt som passer i størrelsen og layoutarbejdet udføres.