Montagevejledning

For opsætning af skilte er der udviklet nogle generelle retningslinjer. Det er dog vigtigt, at de ikke følges slavisk, men at der  tages udgangspunkt i arkitekturen og de rumlige forhold, fx søjler, forsætninger i muren, karme, postkasser, rørføring og andre installationer som lyskontakter ved døre eller lignende.

Placering af skilte

I forbindelse med lokalisering af fordelings- og knudepunkter er den overordnede placering blevet fastlagt. Skiltet skal dernæst placeres i den rigtige højde og afstand til karm/hjørne:

  • Skiltet placeres så det er mest synligt.
  • Højden er som udgangspunkt 1.600 mm fra grund til glasoverkant, høje skilte (større end A3) dog 1.900 mm til overkant. 
  • Hvor flere skilte placeres i umiddelbar nærhed af hinanden, holder skiltene underkant med hinanden.
  • Skilte placeres ca. 150-250 mm fra karm eller hjørne. Ved store vægflader centreres de på fladen.
  • Skiltet centreres under eventuel belysning.
  • Skiltes indbyrdes afstand:

Små skilte (A5-A4) 30-50 mm.
Store skilte 100 mm.