Tekster

Tekster på skilte skal være korte og præcise. Overvej for eksempel følgende:

  • Er informationen relevant for besøgende?
  • Kan titler på ansatte udelades?
  • Er informationen på rette skilt og sted, eller er der tale om gentagelse?

Der skal være særlig opmærksomhed på skiltetekster til folieskilte. Når folieskilte er monteret, kræver det involvering af en skilteleverandør, hvis de skal ændres. Printskiltene er betydeligt lettere at ændre, og er derfor knap så kritiske.

Det vil altid være en god ide at se på hvordan andre lokaliteter på universitetet har anvendt tekst på skilte.